Strategie

Wat is dat eigenlijk; strategie?

Voor veel beslissers is dit een belangrijke vraag.

Een vraag waar volgens mij te weinig echt bij wordt stilgestaan.

Sommige mensen moeten meteen denken aan de hogere manipulatiekunst.

Zoals bij de spelers in House of Cards.

Die met een strategie van politieke spelletjes hun opponenten te lijf gaan.

Anderen denken weer aan een spel als stratego of aan een coping strategie, een term uit de psychologie.

Simpel gesteld is een strategie een manier om van A naar B te komen.

Een manier die werkt om iets wat je wilt bereiken ook daadwerkelijk te realiseren onder onzekere omstandigheden.

Het gaat bij strategie dus om het hoe.

Vaak is situatie A een probleem of een vraagstuk die je voortgang belemmert.

Situatie B is dan de droom, het gewenste punt.

Klinkt eenvoudig genoeg, toch?

En toch wordt het nu weer moeilijk.

Want hoe kom je nou tot een goede strategie?

Je zou ook kunnen vragen: wat is de beste hoe van het hoe?

Hierover bestaan veel ideeën en theorieën.

Ik licht er een belangrijk en actueel punt uit:

 

We leven in veranderlijke tijden.

Voor veel organisaties werken de reguliere oplossingen niet meer.

Oplossingen uit het verleden om vraagstukken aan te pakken zijn niet meer effectief.

Dus gaan ze op zoek naar een andere strategie.

Een andere hoe.

En veel van de daarbij gekozen aanpakken grijpen dan naar het andere uiterste.

De oplossingen uit het verleden werkten niet.

En dus wordt er gekozen voor totale nieuwbouw.

Soms is dat inderdaad de beste aanpak.

Maar we moeten constateren dat nieuwbouw van een oplossing kostbaar is.

Dat het veel energie, creativiteit, tijd en geld kost.

Vaak is het beter te kijken naar oplossingen uit andere domeinen.

Immers, elk domein heeft met de veranderingen van deze tijd te maken.

Of het nou bijvoorbeeld zorg, industrie of zakelijke dienstverlening is.

Er wordt op meerdere plekken gewerkt aan oplossingen voor die veranderingen.

Gebruik het motto beter goed gejat dan slecht bedacht.

Ik raad daarom aan eerst te kijken of je niet gebruik kunt maken van oplossingen uit andere domeinen.

Vergeet daarbij het klakkeloos kopiëren.

Dat werkt natuurlijk niet.

Toepassen van een oplossing uit een ander domein in je eigen domein is maatwerk.

Het vergt vertaling interpretatie en inbedding in de nieuwe context.

Transponeren noem ik dat.

Dat is een term die ontleend is aan de muziekwereld.

Transponeren betekent daar het geschikt maken van een muziekstuk voor een ander instrument.

Het brengen naar een nieuwe context dus.

Dus ga niet meteen een hele nieuwe oplossing componeren.

Kijk eerst eens naar oplossingen van de buren en baseer daar je getransponeerde strategie op.

Ben je door dit verhaal getriggerd?

Ben je op zoek naar het geheim van de Strategiesmid voor jouw vraagstuk?

Neem dan contact op met de Strategiesmid.

Bekijk onze film over rigide strategie