Krijg grip op Motivatie

Ik help mensen hun motivatie te vinden, daarnaar te handelen en verder te ontwikkelen

Motivatiesmid helpt je grip te krijgen op motivatie

Alwin Sixma betoogt in ‘De Motivatieparadox’ dat motivatie een centrale plaats moet innemen in ons (beroeps)leven. Bijna iedereen erkent het belang van motivatie.

Toch raken we het vaak kwijt te midden van de hectiek en andere urgenties.

Het is een uitdaging om onze drijfveren te ontdekken, vast te houden en zelfinzicht te vergroten.

Net zoals het moeilijk is het om die van onze collega’s te doorgronden.

Stel je voor dat professionals hun ware drijfveren konden blootleggen: de redenen achter hun handelen, wat hen bezielt en hun unieke vaardigheden.

Het beantwoorden van de vraag naar hun professionele motivatie, hun ‘purpose’, is cruciaal.

Motivation factor biedt een methodiek die helpt bij het actief zoeken en vastleggen van deze antwoorden. Zowel individueel als in teamverband. Motivation factor is een wetenschappelijk onderbouwde methode.

Motivation factor- methode grip op motivatie

De methode die we aanbieden is ontwikkeld door het Deense bedrijf Motivation factor waar we mee samenwerken.

Alwin Sixma is gecertificeerd Motivation Factor Practitioner.

De aanpak kan op maat worden toegesneden op jouw specifieke vraag rond motivatie.

Voor professionals die voor zichzelf meer helderheid willen krijgen is een coachingtraject beschikbaar.

Voor teams werken we met één of meerdere workshops. Eventueel aangevuld met persoonlijke begeleiding.

In beide gevallen start het programma met het invullen van een online vragenlijst.

Door het invullen van deze assesment ontstaat een beeld van wat je motiveert.

Dit wordt verwerkt in een rapport; de PinPointer Pro.

Het rapport geeft specifieke persoonlijke informatie over datgene wat je motiveert en hoe je dat kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Het is in de Nederlandse taal opgesteld en wordt enkel gedeeld met degene die de vragenlijst heeft ingevuld. Het is geen beoordeling. Het biedt handvatten die zijn toegesneden op de persoon. Zodat deze de voordelen kan inzetten en de nadelen kan beperken. Je krijgt hiermee een totaalbeeld van je motivatie, bestaande uit drie onderdelen:

  1. Je intrinsieke motivatie: de mate waarin je je verbonden voelt met of betekenis ontleent aan wat je doet.
  2. Je motivatie vaardigheid; de mate waarin je in staat bent om te identificeren wat je motiveert en wat daar afbreuk aan doet.
  3. Je strategische verbondenheid; de mate waarin je de strategie van de organisatie ondersteunt en daar aan bij kunt dragen.

Team of individueel

De Pinpointer Pro kan naast individueel ook worden gebruikt om te onderzoeken hoe het team qua motivatie in elkaar steekt. Bovendien is het mogelijk te onderzoeken in hoeverre de teamleden verbinding voelen met de strategie. Deze strategic connection kan in kaart gebracht worden voor een hele organisatie. En vormt een goede basis voor een strategietraject.

Motivation Map- wat is jouw diepe motivatie/ purpose?

De uitkomsten van het onderzoek zijn heel concreet.

Ze leveren direct inzichten op om mee aan de slag te gaan.

Een waardevolle manier om daar het maximale uit te halen is de Motivation Map Methode.

Dit houdt een aantal oefeningen in waarmee je door concrete vragen en instructies meer inzicht krijgt in je talenten en energiegevers.

Ook ga je aan de slag met je belangrijkste energielekken en wat je daar concreet aan kan doen.

Tot slot levert de Motivation Map een persoonlijke diepe motivatie of purpose formulering op.

Meer weten?

Het instrumentarium van de Motivation Factor is geschikt voor ieder die van motivatie een professionele prioriteit wil maken.

Het is praktisch inzetbaar en schaalbaar.

Van een individuele professional tot de hele organisatie.

Wil je meer weten over de methode?

En onderzoeken hoe het voor jouw situatie kan worden ingezet?

Neem dan contact op.