Alwin Sixma

Alwin Sixma is een creatieve adviseur, schrijver, trainer en spreker met jarenlange ervaring in dynamische markten.

Hij heeft een interesse in dringende strategische organisatievraagstukken, vooral opgaven met een publiek belang waarvoor conventionele oplossingen tekortschieten.

Alwin is een ‘doedenker’; hij heeft praktische filosofie gestudeerd met een specialisatie in ethiek. Dit heeft hem geleerd om complexe vraagstukken te koppelen aan gefundeerde oplossingen.

Geen vage theorieën, maar doordacht handelen en denkend blijven tijdens het doen.

Hij is getrouwd, vader van drie kinderen en woont in Fryslân.

oplossingen smeden is wat Strategiesmid doet

Alwin is auteur van het boek de Motivatieparadox.

Kijk voor meer informatie op de website Motivatieparadox.nl